Arbor Beauty e-veikala lietošanas noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi 

1.1.  Arbor Beauty e-veikala lietošanas noteikumi (turpmāk - lietošanas noteikumi) nosaka tīmekļa vietnes www.arborbeauty.lv (turpmāk - Arbor Beauty e-veikals) lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2.  Pirms jebkādas preču pasūtīšanas Arbor Beauty e-veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, klientam ir pienākums piekrist šiem noteikumiem un privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un preces pasūtīšana Arbor Beauty e-veikalā nav iespējama. Tādējādi, ja klients ir iegādājies preci Arbor Beauty e-veikalā, ir uzskatāms, ka klients ir iepazinies ar lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

1.3. Iepirkšanās kārtību Arbor Beauty e-veikalā nosaka Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

1.4. Ja klients iegādājas Arbor Beauty e-veikalā piedāvātās preces, lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Šo noteikumu izpratnē klients ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Arbor Beauty e-veikalā (turpmāk – klients). Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Arbor Beauty e-veikala pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

2.Informācija par pārdevēju

2.1. Arbor Beauty e-veikalā pieejamo saturu un preču pārdošanu saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem  un normatīvajiem aktiem nodrošina SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas nr. 40003547099, juridiskā adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, tālrunis 67620126, e-pasts arbor@arbor.lv  (turpmāk - Arbor).

3. Kā veikt pasūtījumu Arbor Beauty e-veikalā

3.1.   Arbor Beauty e-veikalā klients preces var pasūtīt gan kā reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.

3.2.   Ja klients vēlas kļūt par reģistrētu lietotāju, jāizvēlas Arbor Beauty e-veikalā sākumlapā poga „Reģistrēties” un klientam ir jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija, un pēc brīvas izvēles – brīvprātīgi aizpildāmā informācija. Lai klients kā reģistrēts lietotājs atkārtoti ienāktu Arbor Beauty e-veikalā konkrētajā klienta profilā, klientam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

3.3.   Ja klients vēlas saņemt papildus ieguvumus no iepirkšanās Arbor Beauty e-veikalā, tad veicot reģistrēšanos, klients var atzīmēt savu izvēli piekrist vai nepiekrist turpmāku mārketinga piedāvājumu saņemšanai. Ja klients izvēlas piekrist saņemt turpmākus mārketinga piedāvājumus uz e-pastu,  Arbor var izsūtīt klientam informāciju par preču izpārdošanām, akcijas produktiem, kā arī atbilstoši katra klienta vēlmēm nosūtīt personalizētus piedāvājumus pa e-pastu.

3.4.   Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad klients veic preču atlasi un nospiež pogu „Pievienot grozam”. Pievienojot preces iepirkumu grozam, preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu groza saturu klients varat mainīt jebkurā laikā, pievienot jaunas preces vai izņemt preces, kuras nevēlas pirkt.

3.5.   Veicot pasūtījumu, klientam ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un klientam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Klienta ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga pasūtījuma izpilde un preču piegāde.

3.6.Kad klients visas vēlamās preces ir ievietojis iepirkumu grozā, klientam ir jāatver iepirkumu grozs, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības – izvēlēties piegādes veidu.

3.7.Arbor Beauty e-veikalā nav noteikta minimālā pirkuma summa. Klients var iegādāties preces neierobežotu reižu skaitu.

3.8.Preces pirkuma līgums starp Arbor un klientu tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad klients, izvēloties preces, ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Klientam ir pienākums lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.9.Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) un iespējamais pasūtītais preču sortiments un pieejamais preču skaits tiks uzrādīts pasūtījuma logā pēc pogas „noformēt pasūtījumu” nospiešanas.

3.10. Neskatoties uz šajos noteikumos norādīto, klients ir informēts, ka ArborBeauty.lv e-veikala darbības noslodzes vai tehnisku iemeslu dēļ, pēc preču ievietošanas iepirkuma grozā un pēc pogas “pirkt” nospiešanas, var gadīties, ka nopirktās preces tomēr nav atlikumā, un šādā gadījumā Arbor informēs klientu (uz norādīto kontaktinformāciju vai klienta kā reģistrētā klienta ievadīto kontaktinformāciju) par faktu, ka pasūtītās un iegādātās preces nav pieejamas. Šādā gadījumā Arbor var vienoties ar klientu par naudas atgriešanu (naudas pārskaitījums uz klienta bankas norēķina kontu, no kura tika veikts pirkums), par precēm, kuras nav atlikumā, vai var piedāvāt klientam iegādāties citas līdzvērtīgas preces, vienojoties ar klientu katrā gadījumā atsevišķi.

 4.Preču cenas un apmaksas kārtība 

4.1. Preču cenas Arbor Beauty  e-veikalā norādītas euro, pievienotās vērtības nodoklis ir iekļauts cenā.

4.2. Pēc piegādes veida izvēles klientam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.

4.2.1. Izmantojot internetbankas pakalpojumus (pasūtot preci). Maksājums tiek veikts tiešsaistes režīmā, autorizējoties internetbankā un veicot maksājumu no internetbankas. Pēc rīkojuma došanas bankai veikt maksājumu, klientam būs iespēja atgriezties pie sava pasūtījuma;

4.2.2.  Ar kredītkarti (pasūtot preci).

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, Arbor to atmaksā klientam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura klients veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, klientam ir jāiesniedz Arbor rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru Arbor jāpārskaita klientam pārmaksātā naudas summa.

5.Preču piegāde

5.1. Klients, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

5.2. Noformējot pasūtījumu, klients var izvēlēties vienu no šādiem pieciem preču saņemšanas veidiem:

5.2.1. Piegāde ar DPD Pickup starpniecību. Maksa par piegādi 2,99 EUR.

5.2.2. Piegāde ar kurjeru. Precīzas piegādes izmaksas Latvijas teritorijā klientam tiek aprēķinātas pie pasūtījuma noformēšanas, ņemot vērā piegādes adresi.

5.3. Arbor patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt minimālās pasūtījuma summas apmēru, sākot no kuras piegāde ir bezmaksas.

5.4.  Arbor darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-2 (viena līdz divas) darba dienas pēc pirkuma pabeigšanas.

5.5. Ja preču piegāde klientam nav iespējama klienta vainas vai no klienta atkarīgu apstākļu dēļ (klients ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē klients nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u.c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Arbor atmaksā klientam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.6. Izņemot preces no paku automāta, klienta paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad klients ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam klients ir saņēmis ar īsziņas palīdzību savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas paku automāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi klienta pašrocīgam parakstam ar roku.

5.7. Ja prece tiek piegādāta ar kurjera palīdzību, pēc preču saņemšanas klients vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un kurjera norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, klients vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers klientam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, klientam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Klientam tas jādara kurjera klātbūtnē. Arbor neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu Arbor pievieno pie preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz klienta norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi klientam.

6.Preču kvalitāte

6.1. Visu Arbor Beauty e-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. Arbor nodrošina Arbor Beauty e-veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, krāsa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

6.2. Arbor Beauty e-veikalā nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

6.3. Ja pēc preces saņemšanas klients  (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē - fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu Arbor par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā klients ir tiesīgs lūgt, lai Arbor veic vienu no šādām darbībām:

6.4.1. Novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

6.4.2. Apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

6.4.3. Attiecīgi samazina preces cenu;

6.4.4. Atceļ līgumu un atmaksā klientam par preci samaksāto naudas summu.

6.5. Vispirms klients ir tiesīgs lūgt Arbor bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada Arbor izmaksas, kas nav samērīgas ar citu norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.6. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad klients ir tiesīgs lūgt, lai Arbor attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Arbor var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko klients guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.7. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt klienta iespējas preci izmantot, klients nevar prasīt, lai Arbor atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

6.8. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem klients var izteikt Arbor gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu uz e-pastu salons@arbor.lv.

 7.Atteikuma tiesības un preču atgriešana 

7.1. Atteikuma tiesības ir klienta (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad klients vai klienta norādīta trešā persona ir saņēmusi preces, atteikties no precēm saskaņā ar atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

7.2. Klients atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

7.2.1.Atgrieztajai precei jābūt oriģinālā iepakojumā un klients nav atvēris iepakojumu precei;

7.2.2. Prece nedrīkst būt bojāta;

7.2.3. Prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma klients ir norādījis iebildumus);

7.2.4. Atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

7.3. Arbor ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

7.4. Par atteikuma tiesību izmantošanu klients paziņo Arbor, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Aizpildīto veidlapu klients nosūta Arbor uz e-pasta adresi salons@arbor.lv. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Arbor paziņo klientam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

7.5. Klienta pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Arbor, atdot Arbor preces, nosūtot pa pastu vai kādā citā klientam ērtā veidā nosūtīšanas veidā, par to iepriekš vienojoties ar Arbor. Klientam pašam ir jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

7.6. Arbor atmaksā klientam no klienta saņemtos maksājumus 14 dienu laikā no dienas, kad Arbor ir saņēmis no klienta aizpildītu atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Arbor ir saņēmis atpakaļ preces, no kurām klients atsakās. Arbor minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja klients, t.i. ar pārskaitījumu uz klienta bankas norēķina kontu.

7.7. Ja klients ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Arbor piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Arbor nav pienākuma atmaksāt klientam piegādes papildu izdevumus.

7.8. Arbor ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no klienta preces, no kurām klients vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja klients nav nodrošinājis preces pienācīgu saglabāšanu.

7.9. Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Klients ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Arbor ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt klientam par preci samaksāto naudu.

8. Personas datu aizsardzība

8.1. Visa informācija par klientu, kuru klients nodod Arbor un kas kļuvusi zināma, klientam šādu informāciju sniedzot Arbor Beauty e-veikalā, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no klienta puses.

8.2. Personas datu apstrāde Arbor Beauty e-veikalā izriet no klienta līgumsaistībām ar Arbor, un, ievērojot klienta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu distances līgumu. Personas datu apstrādes mērķis ir preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Arbor Beauty e-veikalā. Arbor personu datus apstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8.3. Klientam kā datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem un veikt to labošanu, ieejot savā profilā, ja klients ir reģistrēts lietotājs. Ja klients nav reģistrēts lietotājs, klients savus personas datus var labot nākamajā preču pasūtījumā, norādot korektu, atjaunotu informāciju, vai nosūtīt Arbor e-pastu uz Arbor kontaktadresi, norādot datus, kuri ir jālabo vai jāaktualizē.

8.4.  Detalizētāka informācija par klientu personas datu apstrādi pieejama Arbor Beauty e-veikalā privātuma politikā.

9.Atbildība

9.1. Arbor ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka klients rīkojas pretēji lietošanas noteikumos norādītajai Arbor Beauty e-veikala lietošanas kārtībai.

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. Arbor nav atbildīgs par Arbor Beauty e-veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām klienta izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. Arbor nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Arbor saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Arbor centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10.Citi noteikumi 

10.1. Attiecības starp klientu un Arbor regulē  šie lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, klients telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Arbor. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Klientam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

10.3. Arbor patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt lietošanas noteikumus. Klientam iepērkoties Arbor Beauty e-veikalā, tiek piemēroti lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ klientam ir jāiepazīstas ar lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

10.4. Arbor patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces klientam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

11.Informācijas apmaiņa

11.1. Arbor sazinās ar klientu, izmantojot e-pastu vai tālruņa numuru. Klients var sazināties ar Arbor, rakstot uz e-pastu salons@arbor.lv

 


OK

Sīkdatnes mūsu interneta vietnē palīdz nodrošināt mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu interneta vietni, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes.

Uzzināt vairāk